var monsterinsights_frontend = {"js_events_tracking":"true","download_extensions":"doc,pdf,ppt,zip,xls,docx,pptx,xlsx","inbound_paths":"[{\"path\":\"\\\/go\\\/\",\"label\":\"affiliate\"},{\"path\":\"\\\/recommend\\\/\",\"label\":\"affiliate\"}]","home_url":"http:\/\/ngv-groningen.nl","hash_tracking":"false","ua":"UA-197454627-1","v4_id":""};
NGV Groningen

Cursus genealogie voor beginners

Eenmaal per jaar organiseren we een cursus Genealogie voor beginners. In vijf dagdelen laten we het volgende programma langskomen:

  • Dagdeel 1: Burgerlijke Stand, DTB, AlleGroningers/Friezen/Drenten, WieWasWie, OpenArch
  • Dagdeel 2: DTB, lidmaten, voogdij, oud-rechterlijke archieven
  • Dagdeel 3: huwelijkse bijlagen, bevolkingsregister, Delpher, militairen, boerderijboeken, meiers/provincielanden, emigratie, Cartago, websites als GenealogieOnline
  • Dagdeel 4: wat zijn de mogelijkheden als digitaal zoeken ophoudt? Bezoek aan Groninger Archieven.
  • Dagdeel 5: Genealogische programma’s, waar woonden onze voorouders, HisGIS, Kadaster.

De cursus van 2020 is onderweg (gestaakt vanwege de coronamaatregelen). Voor die van 2021 kunt u zich als belangstellende melden door hier een email te sturen aan de secretaris van de afdeling.