var monsterinsights_frontend = {"js_events_tracking":"true","download_extensions":"doc,pdf,ppt,zip,xls,docx,pptx,xlsx","inbound_paths":"[{\"path\":\"\\\/go\\\/\",\"label\":\"affiliate\"},{\"path\":\"\\\/recommend\\\/\",\"label\":\"affiliate\"}]","home_url":"http:\/\/ngv-groningen.nl","hash_tracking":"false","ua":"UA-197454627-1","v4_id":""};
Lezingen Gronings Erfgoed

Lezingen Gronings Erfgoed

De afgelopen maanden hebben de Groninger Archieven samen met NGV-Groningen en andere organisaties online 13 lezingen verzorgd. Deze zijn terug te kijken op: https://www.groningerarchieven.nl/publiek/activiteiten/87-lezingen

Specifieke lezingen die extra interessant kunnen zijn voor genealogen:

Eppo van Koldam – Strop voor Harener inbreker 

Teijo Doornkamp – Boeven in de familie

Lieuwe Jongsma – Stad en Lande in slavenhandel? 

Redmer Alma – De ontfriesing van de Ommelanden